robert_wrembel_prelegent_pozitive_technologies

Robert Wrembel

Bio

Dr hab. Prof. na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Prodziekan w latach 2008-2012 i 2012-2016. Zaangażowany w 8 projektów badawczych i 8 przemysłowych w obszarze technologii przetwarzania danych, konsultant w software house Rodan Systems (2002-2003), wykładowca w Oracle Polska (1998-2005). Stypendysta wizytujący na: Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania), Université Lyon 2 (Francja), Targit (USA), Universidad de Costa Rica (Kostaryka), Klagenfurt University (Austria), Loyola University (USA). Absolwent dwumiesięcznego programu innowacji i przedsiębiorczości na Uniwersytecie Stanforda. Otrzymał nagrodę IBM Shared University Research Award, nagrodę IFIP (International Federation for Information Processing), nagrodę IBM Faculty. Przedstawiciel krajowy w Komitecie Technicznym IFIP – Oprogramowanie: Teoria i praktyka oraz przewodniczący Grupy Roboczej IFIP – Baza danych.