michał_łakomski_prelegent_pozitive_technologies

Michał Łakomski

Bio

Absolwent Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu aplikacji mobilnych. Zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Nadzoruje obszar systemu zarządzania, serwisów i technologii informacyjnych, bezpieczeństwa informacji, spraw organizacyjnych i archiwum. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City.