prof. Wojciech Cellary

Przewodniczący Rady Programowej / WSB Merito

Ścieżka: Rada programowa

Wojciech-Cellary

Warto wiedzieć:

Info:

Prof. dr hab. inż. WOJCIECH CELLARY jest informatykiem pracującym aktualnie w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, a poprzednio na 3 uczelniach w Polsce i 6 za granicą we Francji i Włoszech. Był kierownikiem 80 projektów badawczych, głównym organizatorem 60 konferencji naukowych, członkiem komitetów programowych 400 konferencji. Jest autorem 200 publikacji naukowych. Jego aktywność zawodowa obejmuje doradztwo oraz udział w pracach grup eksperckich, komitetów, rad i stowarzyszeń. Wypromował 18 doktorów, z których 6 uzyskało habilitację, a 2 tytuł profesora. Na jego wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim uczęszczało około 20.000 studentów. Aktualna tematyka badawcza to: gospodarka i społeczeństwo cyfrowe oraz przemysł 4.0 wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja.

Kontakt: