Robert Pękal

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS i kierownik Pionu Usług Sieciowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Ścieżka: Rada programowa

Robert-Pękal

Warto wiedzieć:

Info:

Mgr inż. Robert Pękal

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS i kierownik Pionu Usług Sieciowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Helsińskiej Wyższej Szkoły Handlu i Wyższej Szkoły Bankowej. Od 25 lat zaangażowany w budowę infrastruktury teleinformatycznej, a od 13 lat związany także z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki oraz rozwojem usług wdrażanych w ramach tej infrastruktury.

Prowadził prace B+R w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z nastawieniem na wdrożenia wyników tych projektów w gospodarce. Jest współautorem publikacji naukowych w wydawnictwach takich jak IEEE, Springer, Oxford University Press, EDP Sciences, Nature Publishing Group. Od 2008 roku pełni funkcję członka zarządu Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.

Kontakt: