Dagmara Nickel

Seryjny przedsiębiorca i innowator

Ścieżka: Scena główna Offline

Cropped_Image (4)_Easy-Resize.com

Warto wiedzieć:

Info:

Zaangażowana w rozwój wielu przedsięwzięć, inwestuje i wspiera operacyjnie rozwój nowatorskich biznesów w obszarze biotechnologii, rozwoju leków, urządzeń medycznych oraz rozwiązań z obszaru industry 4.0.

Od końca lat dziewięćdziesiątych prowadzi firmę deweloperską Nickel Development, której główny fokus to produkt zorientowany na przyjazność, unikalność architektoniczną oraz funkcjonalność. Realizuje różne formaty inwestycji, w tym mieszkaniowe, usługowe oraz hotelowe.

Laureatka tytułu „Tego, który zmienia Polską gospodarkę” za działalność pierwszego prywatnego parku technologicznego YouNick Technology Park, „Rynkowego lidera innowacji” oraz „Przedsiębiorstwa przyszłości”. 

Wielokrotnie nagradzana za unikalność realizowanych projektów deweloperskich.

Zorientowana na pracę z ludźmi i pożyteczność. Nieustannie poszukuje nowych przestrzeni działania i niestandardowych rozwiązań.

Kontakt: